Mahdollisuus liittyä kassaan

Finanssivalvonta on 30.6.2022 antamallaan päätöksellä vahvistanut sairauskassan sääntömuutoksen tulevan voimaan 1.7.2022.

Sairauskassan vakuutetuksi on mahdollisuus liittyä niillä toimihenkilöillä, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan ovat työsuhteessa kassan toimintapiiriin kuuluviin työnantajiin ja jotka eivät ole kuuluneet sairauskassaan.
Liittymisaika on 1.7. - 31.8.2022. Liittymislomakkeen voi tulostaa kohdasta Lomakkeet, täyttämisen jälkeen toimittaa sen palkanlaskijalle, joka toimittaa sen edelleen sairauskassaan.

0
Feed