MUUTOKSET KORVAUKSIIN 1.1.2023 ALKAEN

Eduskunta on hyväksynyt 9.12.2022 täysistunnossa sairausvakuutuslain 2 ja 3 lukujen muutoksen, jolla muutetaan sairausvakuutuslain mukaisia kela-korvauksia tutkimus- ja hoitokustannusten sekä lääkärinpalkkiokustannusten sekä fysioterapian osalta, tästä johtuen sairauskassa on muuttanut korvaussääntöjään 13 § osalta (Lisäetuudet).

Kelan tiedote lakimuutoksesta (linkki siirtyy Kelan sivuille)

Lakimuutoksen tullessa voimaan 1.1.2023, marraskuun kassankokouksen hyväksymät ehdolliset sääntömuutokset Repolan toimihenkilöiden sairauskassan maksamiin korvauksiin tulevat voimaan Finanssivalvonnan vahvistettua sääntömuutoksen.

 

Kassankokouksen (16.11.2022) hyväksymä hallituksen sääntömuutosesitys 13 § osalta:

1.       Lääkärinpalkkiot

a)       60 prosenttia vastaanottokäyntipalkkiosta, silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Hammaslääkärinpalkkiota ei korvata eikä hammashoitoon liittyvää muun lääkärin palkkiota.

b)      60 prosenttia yksityisen sairaanhoitolaitoksen syöpähoitoihin liittyvistä lääkärinpalkkioista, silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla sekä 60 prosenttia lääkärin määräämistä syöpähoitoihin liittyvistä tutkimuksista, hoidoista ja toimenpiteistä, maksetaan kassan lisäetuutta, molemmista yhteensä enintään 5000 euroa.

 

4.       Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito

a)       60 prosenttia lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista;

b)      60 prosenttia yksityisen sairaanhoitolaitoksen, lääkärin määräämistä, sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta korvataan lisäetuutta lääkärinpalkkion kanssa enintään 5000 euroa;

c)       60 prosenttia lääkärin määräämistä laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista, jotka on tehty sairaalassa tai terveyskeskuksessa;

d)      60 prosenttia lääkärin määräämästä, sairaanhoitajan antamasta hoidosta;

e)      60 prosenttia lääkärin määräämistä fysioterapian, fysioterapeuttisen tutkimuksen, lymfaterapian ja valohoidon sekä naprapaatin-, kiropraktikon- ja osteopaatin antaman hoidon kustannuksista, kaikista yhteensä kuitenkin enintään 30 kertaa kalenterivuodessa;

 

5.       Matkat

b)      lääkärin tai muun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakustannukset, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla

 

6.       Muut korvattavat kustannukset

-          60 prosenttia lääkärin määräämästä, psykologin tai psykoterapeutin antaman terapian kustannuksista; kuitenkin enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa;

-          jos palvelu on hankittu työnantajan tarjoaman henkilöstöetuuden perusteella, korvataan vakuutetulle aiheutuneesta omavastuuosuudesta 60 prosenttia, mikäli kustannus on kassan sääntöjen mukaan korvattavaa

 

0
Feed