Vahvistetut säännöt 15.6.2023

Finanssivalvonta on vahvistanut Repolan toimihenkilöiden sairauskassan säännöt noudatettavaksi 15.6.2023 alkaen. Sääntömuutosehdotukset käsiteltiin kassankokouksessa 19.4.2023.

 

Sääntöihin tehdyt muutokset, joita noudatettava 15.6.2023 alkaen:

 

§ 13; Lisäetuudet
Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Tällaisena sairaudesta johtuvana hoitona ei kuitenkaan pidetä keinohedelmöitystä tai siitä johtuvia hoitoja ja tutkimuksia, ennaltaehkäisevää hoitoa (esim. rokotukset) eikä apuvälineitä. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä.
Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu vähennys.


13 § Kohta 6b
60 prosenttia lääkärin määräämästä, psykoterapian kustannuksista; kuitenkin enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa. Hoidon antajan tulee olla henkilö, joka on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.


13 § Kohta 6d
Kelan myöntämän kuntoutuspsykoterapian kustannusten omavastuuosuudesta 60 %.

 

14 §
Ulkomailla annettu hoito korvataan enintään siihen määrään asti, mitä vastaava hoito olisi maksanut asiakkaan omalla hyvinvointialueella. Matkakuluja ulkomailla ei korvata.


Kassa ei korvaa sairaanhoidon kustannuksia, jotka ovat syntyneet muussa kuin EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

 

0
Feed