Repolan toimihenkilöiden sairauskassa

Repolan toimihenkilöiden sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Kuitenkin niin, että ulkojäsenet ovat vakuutettuja ainoastaan lisäetuuksien osalta.

Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Jäsenyys on pakollinen. Vuonna 2019 kassassa oli n. 7330 jäsentä, joista 2530 on eläkeläisiä ja ulkojäseniä 282. Toimintapiiriin kuuluu 88 työnantajaa.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kassanjohtajana toimii Päivi Sevänen.

Kassalla on myös asiantuntijalääkäri, joka toimii kassan lääketieteellisenä asiantuntijana. Vuonna 2020 asiantuntijalääkäreinä toimivat Timo Korpio ja Mia Fagerlund.