Repolan toimihenkilöiden sairauskassa

Kaikki yhteystietomme

Repolan toimihenkilöiden sairauskassa on työpaikkakassa,

joka huolehtii sairauskassassa vakuutettujen kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kuitenkin niin, että muut vakuutetut ovat vakuutettuja ainoastaan lisäetuuksien osalta.

 

Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Vakuutussuhde on pakollinen. Sairauskassan palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Sairauskassa mahdollistaa työntekijän työkyvyn ylläpitämisen ja valinnanvapauden palveluntuottajan osalta.

 

Vuonna 2023 kassassa oli 7547 vakuutettua, joista 2549 oli eläkeläisiä ja 301 muita vakuutettuja.

Toimintapiiriin kuuluu 88 työnantajaa.

 

Mitä sairauskassa korvaa (1.1.2023)

Mitä sairauskassa korvaa (1.1.2024)

 

Sairauskassalla on käytössä myös keskitetyt asiakaspalvelunumerot seuraavasti:

 

Sairaanhoidon korvaukset ja vakuutusmaksuasiat 02 620 4679 (arkisin klo 13-15.30)

Vanhempainpäiväraha-, sairauspäiväraha-asiat ja lääkkeiden erityiskorvausoikeudet 02 620 4677 (arkisin klo 13-15.30)

 

Kotisivuiltamme löytyvät henkilökohtaiset puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat edelleen käytössä myös.

 

 

Tutustu ajankohtaisiin tiedotteisiimme

Johto ja päättämisvalta

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii Eija Viljanen.  Kassan lääketieteellisenä asiantuntijana (eli asiantuntijalääkärinä) toimii Kelan asiantuntijalääkärit.

Tutustu hallitukseen
Yhteydenotto-ikoni

Ota yhteyttä työpaikkakassaan.

Tavoitat meidät täältä