Repolan toimihenkilöiden sairauskassa

Kaikki yhteystietomme

Repolan toimihenkilöiden sairauskassa on työpaikkakassa,

joka huolehtii sairauskassassa vakuutettujen kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kuitenkin niin, että muut vakuutetut ovat vakuutettuja ainoastaan lisäetuuksien osalta.

 

Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat toimihenkilöt sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4§). Vakuutussuhde on pakollinen. Sairauskassan palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Sairauskassa mahdollistaa työntekijän työkyvyn ylläpitämisen ja valinnanvapauden palveluntuottajan osalta.

 

Vuonna 2021 kassassa oli 7331 vakuutettua, joista 2570 oli eläkeläisiä ja 305 muita vakuutettuja.

Toimintapiiriin kuuluu 88 työnantajaa.

Tutustu ajankohtaisiin tiedotteisiimme

Johto ja päättämisvalta

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii Eija Viljanen.  Kassan lääketieteellisenä asiantuntijana (eli asiantuntijalääkärinä) toimii Kelan asiantuntijalääkärit.

Tutustu hallitukseen
Yhteydenotto-ikoni

Ota yhteyttä työpaikkakassaan.

Tavoitat meidät täältä