Muu vakuutettu

Ota yhteyttä

Kassan toimintapiiriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja
työttömyysturvalain mukaisiin ns. työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ja heidät on irtisanottu
työnantajan palveluksesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja he ovat olleet kassan
vakuutettuja ennen työsuhteen päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä
toimi yrittäjänä.

Nämä henkilöt ovat kassassa nimellä Muu vakuutettu.

Muun vakuutetun vakuutussuhde kassassa on vapaaehtoinen ja halukkuus vakuutussuhteen jatkamiseen on ilmaistava 1 kk:n kuluessa työsuhteen päättymisestä kirjallisesti.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellä 5.4.2013 päättänyt, että henkilö voi olla sairauskassan eläkeläisvakuutettuna ainoastaan silloin, kun hän siirtyy eläkkeelle suoraan työnantajan palveluksesta. Tätä päätöstä on mainitusta päivämäärästä alkaen noudatettava.

Tästä johtuen muut vakuutetut eivät voi siirtyä eläkeläisvakuutetuiksi eläkepäätöksen saatuaan, vaan ovat edelleen muita vakuutettuja.

Muun vakuutetun vakuutussuhteen edellytykset säilyvät ennallaan.

Etuudet ja hakeminen

Repolan toimihenkilöiden sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Kuitenkin niin, että muulla vakuutetulla on oikeus ainoastaan kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.

 

Muu vakuutettu hakee aina ensin sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Kelan toimistosta (lääkkeistä, laboratorio- ja röntgentutkimuksista, lääkärinpalkkioista sekä sairauspäivärahakorvaukset ja lääkkeiden erityiskorvausoikeudet) tai saa Kelan korvauksen jo palveluntuottajalla asioidessaan.

 

Uusi kelakortti esitetään apteekissa tai lääkäriasemalla asioitaessa ja näistä paikoista saa palvelut suoraan sv-korvauksella vähennettynä. Omavastuukuitilla saa sairauskassan maksaman lisäetuuden sairauskassasta.

 

Lääkäriaseman antamasta asiakkaan maksupäätekuitista tulee näkyä kustannukset ennen sv-korvauksen vähentämistä ja siihen on liitettävä maksukuitti.

 

Apteekissa asioidessa pyydetään laskelma lääkeostosta ja liitetään siihen maksukuitti. Ne lähetetään sairauskassalle omalla maksuosoitteella täydennettynä (apteekki vähentää ostosta vain sv-korvauksen).

 

Hammashoidosta ei korvata lisäetuutta, poikkeuksena ortopantomografiatutkimus (EB1HA).

 

Terveyskeskus-, sairaalan hoitopäivä-, poliklinikka-, terveyskeskuksen hammashoidon laskut ja ambulanssin omavastuulaskut saa edelleen lähettää suoraan sairauskassaan maksamattomana, koska niistä ei tule sv-korvausta. Tämä koskee siis niitä julkisen terveydenhuollon laskuja, jotka kerryttävät vuotuista julkisen terveydehuollon maksukattoa. Tästä on aina maininta laskulla.

 

Lisäetuushakemus toimitetaan osoitteeseen: Repolan toimihenkilöiden sairauskassa, PL 25, 28101 Pori tai sähköisen IRIS -asiointipalvelun kautta.

 

Muut vakuutetut voivat todistaa vakuutussuhteensa Muu vakuutettu -kortilla (ent. ulkojäsenkortti), jolloin Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Suomen Terveystalo Oy, Pihlajalinna Ikioma Mikkelissä ja Lääkäriasema DokTori (c/o Pihlajalinna) Lappeenrannassa, Lääkärikeskus Karhulinna Oy Porissa eivät peri toimistomaksuja.

 

Repolan toimihenkilöiden sairauskassan muulla vakuutetulla on myös mahdollisuus saada kassan lisäetuudet suoraan Suomen Terveystalon ja Lääkärikeskus Pihlajalinnan toimipisteistä näyttämällä kassan Muu vakuutettu -korttia (tunnus 30805) maksun yhteydessä.

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu vuodelle 2024 on 34 €/kk. Vakuutusmaksut maksetaan hallituksen määräämällä tavalla sääntöjen 8§:n mukaan. Vuoden 2024 vakuutusmaksut maksetaan e-laskuna tai suoramaksuna neljässä (4) erässä. Vakuutusmaksun voi myös maksaa koko vuoden kerrallaan.

 

 

Kassasta eroaminen ja erottaminen

Muun vakuutetun vakuutussuhde kassassa on vapaaehtoinen. 

 

Muu vakuutettu eroaa kassasta tehtyään sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen kassan hallitukselle. Muun vakuutetun on tehtävä eroilmoitus, jos hän menee ansiotyöhön tai ryhtyy yrittäjäksi. Mikäli hän näissä tapauksissa laiminlyö eroilmoituksen tekemisen, ei hänellä kuitenkaan ole oikeutta kassan etuuksiin tai vakuutusmaksujen palautuksiin kyseiseltä ajalta. Muu vakuutettu katsotaan kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt vakuutusmaksujen suorittamisen kolmen kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu.

Yhteyshenkilö

Saatuasi tiedon työsuhteesi päättymisestä ota yhteys kassaan, jossa muun vakuutetun vakuutussuhde- ja vakuutusmaksuasioissa  yhteyshenkilönä toimii

Susanna Alanen, p. 02 620 4673, sp. ext-susanna.alanen@kela.fi

Tutustu hallitukseen
Yhteydenotto-ikoni

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää kassan muun vakuutetun vakuutussuhteesta!

Tavoitat meidät täältä