Sairauskassan vakuutusmaksu on 34 euroa/kk ja työnantaja pidättää sen palkasta palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksut tilitetään kassalle kerran kuukaudessa. 

Sairausvakuutuslain (luku 7 § 62) mukainen vakuutus siirtyy työpaikkakassan vastuulle sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana häntä koskeva työsuhde alkoi. Vastaavasti häntä tämän lain mukainen vakuutuksensa työpaikkakassassa lakkaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työsuhde päättyi.

Palkattomalla lomalla (vuorottelu-, opinto- tai hoitovapaa) sekä eläkkeellä olevat suorittavat vakuutusmaksunsa kassan kanssa sovitulla tavalla. Eli kyseisessä tapauksessa ota yhteyttä kassaan!

Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta siltä ajalta kun vakuutettu on työsuhteen päättymättä pitkäaikaisella palkattomalla lomalla sairauden, synnytyksen, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vakuutetulla ei vapautuksen ajalta ole oikeutta lisäetuuksiin.

Mikäli eläkeläisvakuutetuksi haluava henkilö ei ole ehtinyt ennen eläkkeelle jäämistään olla kassan maksavana vakuutettuna vähintään kymmentä vuotta, on hänen suoritettava puuttuvat vakuutusmaksut sen vuoden vakuutusmaksun perusteella, minä vuonna eläkkeelle jäänti tapahtuu.

Liittymislomake
Yhteydenotto-ikoni

Jos sinulla on kysyttävää kassamme vakuutusmaksusta, ota meihin yhteyttä.

Yhteystiedot