Hakeminen

 • Oikeus kassan sääntöjen 13 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyysaika­na syntyneistä kustannuksista.
 • Kassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen ter­veydentilaa kuitenkaan vaarantamatta olisi tullut maksamaan.
 • Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutki­mus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuo­den allekirjoituspäivästä lukien.
 • Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai kustannuksen muodostumisesta.
 • Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa kaikki alkuperäiset lomakkeet (lasku ja Kelan selvityslomake/lomakkeet).
 • Haettaessa korvausta yksityisen sairaanhoidon kustannuksista kassaan pitää aina toimittaa myös allekirjoitettu Kelan korvaushakemus (koskee myös hammashoitoa ja fysikaalista hoitoa). Kelan korvaushakemus löytyy täältä (linkki Kelan sivuille).
 • Toimita hakemus Repolan toimihenkilöiden sairauskassaan, PL 25, 28101 Pori.
 • Korvaushakemuksen voi jättää toimistomme oven vieressä olevaan postilaatikkoon, jonka tyhjennämme joka arkipäivä.
 • Korvaushakemuksen voi myös skannata repolanth-sk@repolanth-sk.com
 • Kassan sopimusapteekeista ja sopimuslaitoksista kassan jäsenen on mahdollista saada lääkkeet, lääkärin määräämän hoidon tai tutkimuksen maksamalla ainoastaan 20 %:n omavastuuosuuden. Fysikaalisen hoidon omavastuuosuus on 40 %. Loppuosasta apteekki tai laitos laskuttaa suoraan kassaa.
 • Jäsenellä on oikeus kassan lisäetuuskorvauksiin palkattomien poissaolojen, kuten vuorotteluvapaan, opintovapaan tai hoitovapaan ajalta, maksamalla jäsenmaksut kassalta saamillaan tilisiirroilla.