Tiedote korvausten maksamisesta Orton Oy:n käyntien osalta


Orton Oy ja Hyksin yhdistyivät kesällä 2020. Kela on ilmoittanut sairauskassalle että korvausta ei voida maksaa sairausvakuutuslain 15 luvun 9 § mukaan tarkoitetuin tavoin suorakorvauksena tai asiakkaan omalla hakemuksella heidän käynneistään Orton Oy:n toimipisteissä. Koska sairauskassa myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja näiden sään­töjen mukaisia lisäetuuksia, meidän tulee noudattaa Kelan ohjeistusta. Tämä ohje on voimassa 31.12.2020 saakka.


Asiointi Orton Oy:llä 1.1.2021 alkaen:

jotta olet oikeutettu sairauskassan sääntöjen mukaisiin korvauksiin, varmistathan että hoidonantajalla/ammatinharjoittajalla (fysioterapeutti, lääkäri tms) on suorakorvaussopimus sairauskassan kanssa. Ilman suorakorvaussopimusta emme valitettavasti voi korvausta maksaa.0 0
Feed

Jätä kommentti