Sääntömuutos vuodelle 2024

SÄÄNTÖMUUTOS: 

Sairauskassan hallituksen ehdottamat muutokset kassan sääntöihin vuodelle 2024, on hyväksytty kassankokouksessa 22.11.2023 ja Finanssivalvonta on säännöt hyväksynyt 22.12.2023. Säännöt tulevat voimaan 1.1.2024.

 

§ 4; Toimintapiiri
Fuusioituminen:
Stora Enso Wood Products Oy Ltd on fuusioitu 31.12.2021 emoyhtiöön Stora Enso Oyj:iin, ja Mena Wood on fuusioitu 1.1.2023 Stora Enso Oyj:iin eli edellä mainituissa yrityksissä työskennelleet, kassaan kuuluneet toimihenkilöt jatkavat kassan vakuutettuina Stora Enso Oyj työntekijöinä ja yritykselle haetaan rajattua toimintapiiriä.
Liikkeenluovutus:
Optimaint Oy on liikkeenluovutuksella siirtynyt Quant Oy:lle 1.4.2023. Kassan vakuutettuna olleet Optimaint Oy:n työntekijät siirtyvät Quant Oy:n työntekijöiksi ja kassan vakuutussuhde jatkuu entisellään.
Myynti:
Logistikas Oy on 11.7.2023 myyty Logent Finland Bidco Oy:lle. Logent Finland hakeutuu sairauskassan toimintapiiriin.

 

Kassan sääntöihin haetaan muutosta seuraavasti;
7 § Vakuutusmaksut
Vakuutetun vakuutusmaksu on 34 euroa kuukaudessa, yhden kalenterivuoden ajan.
Eläkeläisvakuutetun/muun vakuutetun vakuutusmaksu on 34 euroa kuukaudessa, yhden kalenterivuoden ajan.

§ 13 Lisäetuudet
13 §
1. a) Lääkärinpalkkiot
70 prosenttia vastaanottokäyntipalkkiosta, silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Hammaslääkärinpalkkiota ei korvata eikä hammashoitoon liittyvää muun lääkärin palkkiota.

0
Feed